06-09-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#140 - Spørgetid for borgerne#165 - T1 - Godkendelse af tillægsdagsorden#166 - T2 - Orlov fra Byrådet og indkaldelse af stedfortræder#141 - Godkendelse af dagsorden#142 - Meddelelser fra formanden#143 - Decisionsskrivelse fra beskæftigelsesområdet#144 - 1. behandling af budget for 2023-2026#145 - Optagelse af lån til finansiering af indefrosset grundskyld#146 - Revision af ejerstrategien for ARGO I/S#148 - Oversvømmelsesprojekt Kanalhusene - beslutning om projektet skal fortsætte#149 - Endelig vedtagelse af Tillæg 7 til Spildevandsplan 2019-22#150 - Endelig godkendelse af regulativ om husholdningsaffald#151 - Finansiering af flytning fra Grundtvigsvej og etablering af pavilloner på A. Ladingsvej#152 - Nedsættelse af byggeudvalg#153 - Ny Børne-, Unge- og Uddannelsespolitik#154 - Godkendelse af Handleplan ’Sammen om Sundhed – Odsherred i bevægelse’ 2022-2023#155 - Godkendelse af ændring af forretningsorden for Integrationsrådet#156 - Genoptaget - Udpege medlem til §17, stk 4- udvalget for grøn omstilling og bæredygtig udvikling grundet stop af medlem#157 - Ændring i udpegning af repræsentanter i Geopark Fonden og følgegruppen for Integrationsrådet#158 - Valg af område til anmodning om velfærdsaftale#159 - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om at fremme en nødvendig omorganiseirng af kommunens ældre- og sygepleje#160 - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om indførsel af dækningsafgift#161 - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden om Trollesvej, 4581 Rørvig

Se eller gense Byrådsmødet 06. september 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 395
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 4
Det seneste år: 395
There is no video in the channel yet. There is no video yet.