07-12-2021 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Valg af formand for Byrådet (borgmester)#3 - Valg af 1. og 2. næstformand for Byrådet#4 - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2022#5 - Økonomiudvalget#6 - Vækst- og Udviklingsudvalget#7 - Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget#8 - Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget#9 - Klima- og Miljøudvalget#10 - Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget#11 - Vederlag til 1. og 2. næstformand#12 - Orientering om ligestillingsloven#13 - Orientering om ændringer i forhold til udvalg, råd, nævn og kommissioner#14 - Fælles Museumsmagasin, bestyrelsen for#15 - Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, bestyrelsen for#16 - GRO - Grønt Råd Odsherred#17 - Grundvandsrådet for Odsherred#18 - Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne#19 - Huslejenævnet, fælles#20 - Kommunekontaktråd Sjælland#21 - Odsherred Teater, bestyrelsen for#22 - Vandoplandsstyregruppe (VOS)#23 - Andel (tiligere SEAS-NVE), repræsentantskabet for#24 - ARGO I/S, bestyrelsen for#25 - Beboerklagenævnet#26 - Beredskabskommissionen, fælles#27 - Bevillingsnævnet#28 - Børn- og Ungeudvalget#29 - Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)#30 - FGU Nordvestsjælland, bestyrelsen for#31 - Fishing Zealand, styregruppen for#32 - Fonden Geopark Odsherred, bestyrelsen for#33 - Fredningsnævnet#34 - Grundlistudvalget#35 - Handicaprådet#36 - Hegnssynet#37 - Hjemmeværnet, distriksudvalg for#38 - Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for#39 - Integrationsrådet, følgegruppen for#40 - KL, delegerede til årsmødet i#41 - KL's repræsentantskab, stedfortræder til#42 - Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politikreds, stedfortræder#43 - Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland#44 - LAG Midt- Nordvestsjælland, bestyrelsen for#45 - Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond, bestyrelsen for#46 - Mark,- og vejfredslov, vurderingsmænd i henhold til#47 - Museum Vestsjælland, bestyrelsen for#48 - Nykøbing Sj. Varmeværk, bestyrelsen for#49 - Odsherred Forsyning, bestyrelsen for#50 - Overtaksationskommissionen (offentlige veje)#51 - Skatteankenævn#52 - Specialundervisning for voksne (SUV), bestyrelsen for#53 - Taksationskommissionen (Fast ejendom)#54 - Taksationskommissionen (offentlige veje)#55 - Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for#56 - TV2 Øst, repræsentantskabet for#57 - Ung i Odsherred, bestyrelsen for#58 - Ungdomsboligforeningen Asnæs, bestyrelsen for#59 - Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg#60 - Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, bestyrelsen for#61 - VUC, bestyrelsen for#62 - Vurderingsankenævn#63 - Underskrift af dokumenter vedr. fast ejendom, lån og garantiforpligtelser, bemyndigelse til

Se eller gense Byrådsmødet 07. december 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 217
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 19
Det seneste år: 217
There is no video in the channel yet. There is no video yet.