22-06-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#99 - Spørgetid for borgerne#100 - Godkendelse af dagsorden#101 - Meddelelser fra formanden#102 - Forældrebetaling for SFO og fritidstilbud efter Serviceloven#103 - Revisionsberetning vedrørende regnskabsåret 2020#104 - Budgetopfølgning pr. 30. april 2021, Alle udvalg#105 - Bygningsgennemgang og vedligeholdsefterslæb#106 - Ansøgning om godkendelse af renovering VAB Afd. 18, Jessensvej, Sj. Odde#107 - Endelig vedtagelse af lokalplan 2021-02 for Havnebyen Renseanlæg og Kommuneplantillæg 19#108 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2019-22 for nyt renseanlæg ved Havnebyen#109 - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for varmeværk ved Rørvig#110 - Formalisering af eksisterende samarbejde med Argo om biologisk behandling af madaffald#111 - Begæret i Byrådet - Nye ordninger til husstandsindsamling af glas/metal/papir/pap/plast- og fødevarekartoner#112 - Begæret i Byrådet - Brændstof til renovationsbilerne i forbindelse med indsamling af glas/metal/papir/pap/plast og fødevarekartoner#113 - Begæret i Byrådet - Indsamling af farligt affald#114 - Begæret i Byrådet - Indsamling af tekstiler#115 - Beslutning: Balance mellem drift og økonomi i Madservice#116 - Ansøgning om etablering af privatbørnehave under Nørre Asmindrup friskole#117 - Integrationsrådets årsberetning 2020#118 - Borgerrådgiverens årsrapport 2020#119 - Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune#120 - Begæret i Byrådet - Genoptaget - Henvendelse om sag på Byrådets dagsorden - Aftaleforhold på bo- og opholdssteder

Se eller gense Byrådsmødet 22. Juni 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 86
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 16
There is no video in the channel yet. There is no video yet.