28-02-2012 - Møde i kommunalbestyrelsen

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#17 (lukket) - Temadrøftelse kl. 16.00 - 17.30#18 - Spørgetid for borgerne#19 - Godkendelse af dagsorden#29 - Tv-tranmission af byrådsmøder#20 - Meddelelser fra formanden#21 - Økonomirapportering 2012 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2012#22 - Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2013-2016#23 - Låneoptagelse til låneramme 2011#24 - Ekspropriation til Cykel- og Gangsti langs Rødhøj#25 - Opførelse af sommerhus - ansøgning om dispensation#26 - Odsherred Kommunes Folkeoplysningspolitik#27 - ForeningsFokus 2012#28 - Beskæftigelsesstrategi 2012#30 - Indstilling af medlem til det Lokale Beskæftigelsesråd for Odsherred (LBR)#31 - Frigivelse af midler til naturpleje, fortidsminder og vandløb#32 - Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af sluseporte ved Gundestrup#33 - Frigivelse af anlægsmidler til Hønsinge Genbrugsstation#34 - Frigivelse af anlægsmidler miljø- og energitiltag på genbrugsstationerne#35 - Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Odsherreds Kunstmuseum#36 - VAB afd. 14 Marie Bangsvej, Egebjerg - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning#37 - VAB Afd. 19, Dahlerupsvej, 4583 Sj. Odde - Godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning#38 - VAB afd. 70, Stenbjergvej, Højby - Ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning#39 - VAB Afd. 79, Birkevej, Vig - Ansøgning om låneoptagelse, kommunegaranti og huslejestigning#40 - Andelsboligforeningen af 1946 i Højby - Godkendelse af låneoptagelse og kommunegaranti#41 - Boligselskabet af 1942 Nykøbing Sj. Afd. 7 Eventyrklyngen - Godkendelse af skema B, låneoptagelse og kommunegaranti#42 - Almene boliger - renovering af utidssvarende boliger på Præstevænget. Godkendelse af skema A#43 (lukket) - Kondemnering

Her kan du gense kommunalbestyrelsens møde fra byrådssalen i Fårevejle, afholdt d. 28 februar.

Denne video er set i alt: 642
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.